Zakupljeni krovovi –  prostor za izgradnju solarnih elektrana od strane proizvođača električne energije?

11.03.2024.

Ukoliko se isključe kupci-proizvođači, nismo se u praksi sreli sa značajnijim projektima izgradnje solarnih elektrana od strane proizvođača električne energije na slobodnim krovovima zgrada, industrijskih postrojenja, skladišnih prostora, tržnih centara i drugih objekata.

Moguće je zamisliti situaciju gde vlasnici objekata nisu u mogućnosti ili nisu zainteresovani za bavljenje proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora. S druge strane, veliko je interesovanje investitora u ovoj oblasti koji su mahom koncentrisani na razmatranje izgradnje solarnih elektrana na poljoprivrednom zemljištu.

U praski su se počela pojavljivati razmatranja novijih modela razvoja ove privredne aktivnosti,  a to je razmatranje iznajmljivanja slobodnih krovova radi izgradnje solarnih elektrana i proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Ovo je jedan interesantan i veoma koristan model poslovanja obzirom da bi se smanjilo zauzimanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta što je svakako važna komponenta za našu zemlju.

Postavlja se ključno pitanje da li investitor izgradnje solarne elektrane kao budući proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora može biti zakupac tuđeg krova. Odnosno da li  je neophodno da vlasnik objekta na čijem krovu bi se gradila solarna elektrana mora biti i proizvođač električne energije.

Čitajući i razumevajući važeće propise nameće se zaključak da ovakav način uređenja odnosa nije zabranjen. Međutim, postavlja se pitanje da li bi se ugovor o zakupu krova smatrao kao odgovarajuće pravo u smislu uređenja odnosa radi dobijanja građevinske dozvole. Postojeća zakonska rešenja su prevshodno usmerena na vlasništvo ili zakup zemljišta odnosno objekata. Međutim nove tehnologija i nova tehnološka rešenja sa sobom donose i potrebu za novim načinom uređenja određenih odnosa koji bi omogućili dalji razvoj korišćenja obnovljivih izvora energije, kao prioriteta ne samo kod nas nego u svetu.

Ne vidimo smetnju da se ugovor o zakupu krova zaključen između vlasnika objekta koji ne želi da bude proizvođač električne energije kao zakupodavaca  i investitora izgradnje solarne elektrane kao budućeg proizvođača električne energije kao zakupca prihvati kao osnov za validno uređenje odnosa podobno za ishodovanje građevinske dozvole od strane zakupca, odnosno budućeg proizvođača električne energije iz obnovljivog izvora.

Ovo će svakako biti prepušteno razmatranju i konačnoj odluci svakog organa nadležnog za izdavanje građevinskih dozvola.

Za više informacija, kontaktirajte nas na selma.mujezinovic@ksel.rs i andreja.vrazalic@ksel.rs

Još vesti

Faktoring kao najstarija finansijska usluga i način da se dođe do sredstva potrebnih za nesmetano dalje poslovanje i pravovremeno izmirivanje obaveza

Faktoring je nesumnjivo najstarija finansijska usluga, bliže regulisana Zakonom o faktoringu („Službeni glasnik RS“ br.62/2013 i 30/2018) („Zakon“) koja podrazumeva kupoprodaju postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja, onog koje dospeva na naplatu u roku do godinu dana od dana prodaje robe odnosno pružanja usluge u zemlji ili inostranstvu. Faktoring se može obavljati isključivo na osnovu ugovora zaključenog u pisanoj ili elektronskoj formi koji je u skladu sa Zakonom.


Saznaj više >
Prikaži sve

Neke novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije

Dve godina nakon što je stupio na snagu Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije, Skupština Republike Srbije je dana 28. aprila 2023. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije koji je stupio na snagu dana 7. maja 2023. godine.


Saznaj više >

Kupac-proizvođač – značajna novina u oblasti energetike

Tokom 2021. godine usvojen je pravni okvir koji reguliše status kupca-proizvođača (Prosumer-a) i koji uključuje Zakon o energetici, Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije, Uredbu o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca – proizvođača i snabdevača i nekoliko pravilnika. Prosumer je izraz koji se u praksi odomaćio, a zapravo potiče od spojenih reči engleskog jezika „producer“ i „consumer“


Saznaj više >