Vesti

Trudimo se da postojeće i potencijalne klijente, a i sve druge zainteresovane obaveštavamo o aktuelnostima, najnovijim zakonima i pravnim zanimljivostima u zemlji i regionu.

Aktuelne vesti

Ispitivanje zloupotrebe dominantnog položaja od strane Klett Grupe

Komisija za zaštitu konkurencije Srbije (u daljem tekstu: Komisija) pokrenula je 21. oktobra 2021. godine postupak po službenoj dužnosti protiv izdavačkih kompanija Klett, Freska i Logos (Klett grupa) kako bi utvrdila postojanje zloupotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije.


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Šta donosi novi Zakon o zaštiti potrošača?

Početkom septembra 2021. godine, usvojen je novi Zakon o zaštiti potrošača, kojim se, između ostalog, uvode izmene u pogledu uspostavljanja evidencije potrošačkih sporova u sudovima, uvođenja predračuna prilikom pružanja usluga, kao i uvođenja registra koji će voditi RATEL (u koji će moći da se prijave svi koji ne žele da ih trgovci uznemiravaju telefonom).


Saznaj više >

Novi Zakon o zaštiti poslovne tajne

Narodna skupština Republike Srbije je usvojila novi Zakon o zaštiti poslovne tajne („Sl. glasnik RS“, br. 53/2021), a koji je stupio na snagu 5. juna 2021. godine (u daljem tekstu: „Zakon“). Novim Zakonom vrši se između ostalog i usklađivanje sistema zaštite poslovne tajne sa relevantnim propisima Evropske unije. Kako je navedeno u obrazloženju zakona, novi Zakon bi trebalo da odvrati konkurenciju od nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkrivanja poslovne tajne.


Saznaj više >