Kako uskladiti svoje poslovanje i interne dokumente sa pravilima zaštite konkurencije?

25.02.2022.

Komisija za zaštitu konkurencije je dala smernice kompanijama kako da izrade svoje interne dokumente i usklade poslovanje vodeći računa o osnovnim pravilima u pogledu zaštite konkurencije.

Glavna svrha ovih smernica je da se učesnici na tržištu usmere prilikom izrade svojih internih dokumenata kako bi uskladili svoje poslovanje sa propisima zaštite konkurencije. Tako, Komisija je dala osnovne smernice kako izraditi program usklađenosti poslovanja, na koji način raditi samoprocenu rizika kompanije, kako obučiti zaposlene, koji su konkretni rizici u poslovanju i kako ih identifikovati, te je dala praktične preporuke šta je poželjno, a šta nepoželjno ponašanje među učesnicima na tržištu u pogledu zaštite konurencije na tržištu.

Ceo tekst smernica pogledajte na sajtu Komisije za zaštitu konkurencije https://www.kzk.gov.rs/kzk/wp-content/uploads/2021/12/Smernice-za-izradu-programa-uskladjenosti-poslovanja-sa-propisima-o-za%C5%A1titi-konkurencije.pdf 

 

 

Još vesti

eRegistracija osnivanja privrednih društava od 17. maja

Od 17. maja 2023. godine, podnošenje prijave za osnivanje privrednog društva u Agenciji za privredne registre biće moguće izvršiti isključivo u elektronskoj formi, putem posebne korisničke aplikacije.


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka u vezi sa slučajevima gun-jumping-a i navodne zloupotrebe dominantnog položaja

Početkom novembra 2022, Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka po službenoj dužnosti protiv različitih učesnika na tržištu.


Saznaj više >

Komisija za zastitu konkurencije pokrenula ex officio postupak protiv dobavljača proizvoda brenda „Apple“

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak ispitivanja povrede konkurencije ex officio protiv privrednog društva Apcom CE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság iz Mađarske i APCOM DISTRIBUTION PREDUZEĆA ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O., BEOGRAD iz Beograda radi utvrđivanja postojanja povrede konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.


Saznaj više >