Predavanje – Projektno finansiranje – celina ugovornog odnosa

11.03.2022.

Pozivamo Vas da se prijavite na savetovanje pravnika u bankama koje organizuje Udruženje banaka Srbije 15. i 16. marta 2022. godine.

Naša koleginica Selma Mujezinović će držati predavanje na temu Projektno finansiranje – celina ugovornog odnosa, u 10:00 – 11:30, 16. marta 2022. godine.

Više informacija možete pronaći na sledećoj adresi:

https://lnkd.in/dDHk9xBk

Još vesti

Pokrenut postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu veleprodaje keramičkih pločica

Komisija za zaštitu konkurencije je izvršila nenajavljeni uviđaj i pokrenula ex officio postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv privrednog društva Polet-keramika Novi Bečej, radi ispitivanja postojanja restriktivnog sporazuma iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, kojim se ograničava konkurencija na tržištu veleprodaje keramičkih pločica u Srbiji.


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Godinu dana od donošenja Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije – OIE i KSEL Advokati

Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije stupio je na snagu pre godinu dana. Koliko smo odmakli u implementaciji Zakona, koja podzakonska akta je Vlada usvojila i šta nedostaje da bi ZOIE profunkcionisao u punom kapacitetu, analizirali smo u saradnji sa Udruženjem OIE Srbija.


Saznaj više >

Kako uskladiti svoje poslovanje i interne dokumente sa pravilima zaštite konkurencije?

Komisija za zaštitu konkurencije je donela smernice za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije


Saznaj više >