Podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka elektronskim putem

15.01.2021.

7. januara 2021. godine stupio je na snagu Pravilnik o bližim uslovima za podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka elektronskim putem („Pravilnik“). Pravilnik je, na osnovu člana 41. stav (10) Zakona o strancima („Službeni glasnik RS“, br. 24/18 i 31/19), doneo Ministar unutrašnjih poslova i primenjivaće se od 1. aprila 2021. godine.

Pravilnikom se propisuju bliži uslovi za podnošenje zahteva za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka stranih državljana elektronskim putem. Stranac može podneti zahtev iz inostranstva, odnosno kada se nalazi na teritoriji Republike Srbije. Postupak podrazumeva prvo da se stranac registruje na portalu eUprava, a potom se zahtev podnosi na portalu, u okviru usluge na domenu pod nazivom „Livinginserbia“. Dodatna pogodnost za strane državljane je i dvojezični obrazaca zahteva za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka elektronskim putem koji je dat kao prilog Pravilnika i čini njegov sastavni deo.

Za više informacija, kontaktirajte nas na ksenija.sorajic@ksel.rs ili na  una.draganic@ksel.rs

Još vesti

Novo obaveštenje na sajtu EMS-a

EMS AD je na svojoj internet stranici objavio obaveštenje o nastupanju uslova za odlaganje postupka priključenja elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije usled utvrđenog postojanja rizika po siguran rad elektroenergetskog sistema zbog nedostatka rezerve za balansiranje sistema


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom: NOVE OBAVEZE INVESTITORA

Dana 13. oktobra 2023. godine stupila je na snagu nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Uredba“) koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Ključna novina Uredbe je uvođenje depozita i bankarskih garancija investitora/proizvođača. Depoziti Naime, jedan od preduslova za dobijanje studije priključenja na prenosni ili distributivni sistem je dokaz o uplati sredstava za […]


Saznaj više >

Izmene Zakona o državnom premeru i katastru i Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova: NOVI/PROŠIRENI KATASTAR DO 1. JULA 2025?

26. oktobra 2023 Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru („Zakon o katastru“) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Zakon o upisu“). Ključne novine koje ova dva zakona uvode u sistem evidencije nepokretnosti i prava na […]


Saznaj više >