Podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka elektronskim putem

15.01.2021.

7. januara 2021. godine stupio je na snagu Pravilnik o bližim uslovima za podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka elektronskim putem („Pravilnik“). Pravilnik je, na osnovu člana 41. stav (10) Zakona o strancima („Službeni glasnik RS“, br. 24/18 i 31/19), doneo Ministar unutrašnjih poslova i primenjivaće se od 1. aprila 2021. godine.

Pravilnikom se propisuju bliži uslovi za podnošenje zahteva za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka stranih državljana elektronskim putem. Stranac može podneti zahtev iz inostranstva, odnosno kada se nalazi na teritoriji Republike Srbije. Postupak podrazumeva prvo da se stranac registruje na portalu eUprava, a potom se zahtev podnosi na portalu, u okviru usluge na domenu pod nazivom „Livinginserbia“. Dodatna pogodnost za strane državljane je i dvojezični obrazaca zahteva za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka elektronskim putem koji je dat kao prilog Pravilnika i čini njegov sastavni deo.

Za više informacija, kontaktirajte nas na ksenija.sorajic@ksel.rs ili na  una.draganic@ksel.rs

Još vesti

Pokrenut postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu veleprodaje keramičkih pločica

Komisija za zaštitu konkurencije je izvršila nenajavljeni uviđaj i pokrenula ex officio postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv privrednog društva Polet-keramika Novi Bečej, radi ispitivanja postojanja restriktivnog sporazuma iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, kojim se ograničava konkurencija na tržištu veleprodaje keramičkih pločica u Srbiji.


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Godinu dana od donošenja Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije – OIE i KSEL Advokati

Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije stupio je na snagu pre godinu dana. Koliko smo odmakli u implementaciji Zakona, koja podzakonska akta je Vlada usvojila i šta nedostaje da bi ZOIE profunkcionisao u punom kapacitetu, analizirali smo u saradnji sa Udruženjem OIE Srbija.


Saznaj više >

Predavanje – Projektno finansiranje – celina ugovornog odnosa

Pozivamo Vas da se prijavite na savetovanje pravnika u bankama koje organizuje Udruženje banaka Srbije 15. i 16. marta 2022. godine.


Saznaj više >