Podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka elektronskim putem

15.01.2021.

7. januara 2021. godine stupio je na snagu Pravilnik o bližim uslovima za podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka elektronskim putem („Pravilnik“). Pravilnik je, na osnovu člana 41. stav (10) Zakona o strancima („Službeni glasnik RS“, br. 24/18 i 31/19), doneo Ministar unutrašnjih poslova i primenjivaće se od 1. aprila 2021. godine.

Pravilnikom se propisuju bliži uslovi za podnošenje zahteva za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka stranih državljana elektronskim putem. Stranac može podneti zahtev iz inostranstva, odnosno kada se nalazi na teritoriji Republike Srbije. Postupak podrazumeva prvo da se stranac registruje na portalu eUprava, a potom se zahtev podnosi na portalu, u okviru usluge na domenu pod nazivom „Livinginserbia“. Dodatna pogodnost za strane državljane je i dvojezični obrazaca zahteva za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka elektronskim putem koji je dat kao prilog Pravilnika i čini njegov sastavni deo.

Za više informacija, kontaktirajte nas na ksenija.sorajic@ksel.rs ili na  una.draganic@ksel.rs

Još vesti

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržistu prodaje motornih vozila

Početkom decembra 2020. godine, Komisija za zaštitu konkurencije je donela Zaključak kojim je, po službenoj dužnosti, pokrenula postupak protiv Porsche SCG d.o.o. Beograd, Autokomerc d.o.o. Beograd, Autocentar Manik – ACM Preljina, i Bros Auto d.o.o. Niš, radi ispitivanja postojanja restriktivnih sporazuma kojima se ograničava konkurencija na tržištu prodaje motornih vozila u Republici Srbiji.


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržistu prodaje motornih vozila

Početkom decembra 2020. godine, Komisija za zaštitu konkurencije je donela Zaključak kojim je, po službenoj dužnosti, pokrenula postupak protiv Porsche SCG d.o.o. Beograd, Autokomerc d.o.o. Beograd, Autocentar Manik – ACM Preljina, i Bros Auto d.o.o. Niš, radi ispitivanja postojanja restriktivnih sporazuma kojima se ograničava konkurencija na tržištu prodaje motornih vozila u Republici Srbiji.


Saznaj više >

13. novembra 2020. godine stupile su na snagu izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

13. novembra 2020. godine stupile su na snagu izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. U skladu sa novonastalom situacijom u svetu i državi, u Zakonu su dodati i novi izrazi kao što su „države sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom“, „lična zaštita od infekcije“, „kućna izolacija“ i „karantin u kućnim uslovima“, a poslednje tri ujedno predstavljaju i nove posebne mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Takođe, COVID-19 je dodat na spisku bolesti nad kojima se sprovodi epidemiološki nadzor i protiv kojih se primenjuju mere sprečavanja i suzbijanja.


Saznaj više >