Novi Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti

19.08.2020.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (Pravilnik), koji je stupio na snagu 11. jula 2020. godine. U skladu sa Pravilnikom, svi poslodavci su dužni da donesu plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika, odnosno do 10. avgusta 2020. godine.

 

Pravilnik se primenjuje na svim radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja rad, izuzev rada na terenu i rada od kuće.

 

Pravilnik propisuje da plan primene mera obavezno sadrži: (i) preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti; (ii) zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti; i (iii) mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti.

 

Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu, u slučaju nepostupanja u skladu sa Pravilnikom, nadležni inspektor rada može kazniti za prekršaj, i to: (i) pravna lica u iznosu od 800.000 do 1.000.000 dinara; (ii)  preduzetnike u iznosu od 400.000 do 500.000 dinara; (iii) odgovorno lice kod poslodavca u iznosu od 40.000 do 50.000 dinara; i (iv)  zaposlene u iznosu od 10.000 do 20.000 dinara. Inspektor rada može takođe zabraniti rad na radnom mestu kod poslodavca, za vreme trajanja okolnosti koje dovode do ugrožavanja bezbednosti i zdravlja zaposlenog.

  

Za više informacija, kontaktirajte nas na ksenija.sorajic@ksel.rs

Još vesti

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka u vezi sa slučajevima gun-jumping-a i navodne zloupotrebe dominantnog položaja

Početkom novembra 2022, Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka po službenoj dužnosti protiv različitih učesnika na tržištu.


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Komisija za zastitu konkurencije pokrenula ex officio postupak protiv dobavljača proizvoda brenda „Apple“

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak ispitivanja povrede konkurencije ex officio protiv privrednog društva Apcom CE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság iz Mađarske i APCOM DISTRIBUTION PREDUZEĆA ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O., BEOGRAD iz Beograda radi utvrđivanja postojanja povrede konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.


Saznaj više >

Pokrenut postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu veleprodaje keramičkih pločica

Komisija za zaštitu konkurencije je izvršila nenajavljeni uviđaj i pokrenula ex officio postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv privrednog društva Polet-keramika Novi Bečej, radi ispitivanja postojanja restriktivnog sporazuma iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, kojim se ograničava konkurencija na tržištu veleprodaje keramičkih pločica u Srbiji.


Saznaj više >