Novi Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti

19.08.2020.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (Pravilnik), koji je stupio na snagu 11. jula 2020. godine. U skladu sa Pravilnikom, svi poslodavci su dužni da donesu plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika, odnosno do 10. avgusta 2020. godine.

 

Pravilnik se primenjuje na svim radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja rad, izuzev rada na terenu i rada od kuće.

 

Pravilnik propisuje da plan primene mera obavezno sadrži: (i) preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti; (ii) zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti; i (iii) mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti.

 

Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu, u slučaju nepostupanja u skladu sa Pravilnikom, nadležni inspektor rada može kazniti za prekršaj, i to: (i) pravna lica u iznosu od 800.000 do 1.000.000 dinara; (ii)  preduzetnike u iznosu od 400.000 do 500.000 dinara; (iii) odgovorno lice kod poslodavca u iznosu od 40.000 do 50.000 dinara; i (iv)  zaposlene u iznosu od 10.000 do 20.000 dinara. Inspektor rada može takođe zabraniti rad na radnom mestu kod poslodavca, za vreme trajanja okolnosti koje dovode do ugrožavanja bezbednosti i zdravlja zaposlenog.

  

Za više informacija, kontaktirajte nas na ksenija.sorajic@ksel.rs

Još vesti

Novine u zapošljavanju stranaca

Dana 26. jula 2023. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca i na taj način unela brojne izmene. Zakoni su stupili na snagu 4. avgusta 2023. godine, ali je primena odložena za 1. februara 2024. godine, a radi stvaranja tehničkih uslova za njihovu primenu, […]


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

eRegistracija osnivanja privrednih društava od 17. maja

Od 17. maja 2023. godine, podnošenje prijave za osnivanje privrednog društva u Agenciji za privredne registre biće moguće izvršiti isključivo u elektronskoj formi, putem posebne korisničke aplikacije.


Saznaj više >

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka u vezi sa slučajevima gun-jumping-a i navodne zloupotrebe dominantnog položaja

Početkom novembra 2022, Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka po službenoj dužnosti protiv različitih učesnika na tržištu.


Saznaj više >