Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula ispitni postupak i sprovela dawn-raid protiv giganata elektronike

13.09.2020.

Komisija za zaštitu konkurencije (Komisija), početkom septembra 2020. godine, pokrenula je postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti i izvršila nenajavljene uviđaje u privrednim društvima Roaming Electronics, Tehnomanija i Comtrade Distribution, radi ispitivanja postojanja restriktivnih sporazuma iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, kojima se ograničava konkurencija na tržištima maloprodaje i veleprodaje potrošačke elektronike u Republici Srbiji.

Naime, polazeći od podataka Eurostat-a za 2019. godinu, Komisija je našla da su cene potrošačke elektronike u Republici Srbiji u 2019. godini bile za 13% više u odnosu na prosečne cene u Evropskoj Uniji. Analizom uslova konkurencije na tržištu veleprodaje i maloprodaje potrošačkom elektronikom u Republici Srbiji i uvidom u javno dostupne podatke o cenama, Komisija je utvrdila da se u maloprodajnim objektima, kao i na internet stranama maloprodavaca nudi potrošačka elektronika pod identičnim, ili gotovo identičnim cenama.

Komisija je pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti, jer je osnovano pretpostavila postojanje povrede konkurencije, odnosno da postoji usaglašen dogovor, odnosno praksa o određivanju cene i uslova trgovine u daljoj prodaji.

Pre nepunih godinu dana, Komisija je uslovno odobrila koncentraciju učesnika na tržištu i to upravo Roaming Electronics nad WinWin Shop, Emmi House i WinWin Retail, na način da je odredila posebne uslove za odobrenje koncentracije i rokove za njihovo izvršavanje, koji se, između ostalog, odnose na obavezu Roaming Electronics da dezinvestira deo poslovanja konkurentima koji se odnose na maloprodaju potrošačke elektronike u određenim objektima na tržištu Beograda, Pančeva, Zrenjanina i Sremskoj Mitrovici.

Komisiji predstoji da utvrdi i dokaže postojanje restriktivnog sporazuma u konkretnim postupcima, odnosno postojanje usaglašene prakse koja se odnosi na fiksiranje cena i uslova trgovine između učesnika na tržištu.

 

 

 

Još vesti

Novine u zapošljavanju stranaca

Dana 26. jula 2023. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca i na taj način unela brojne izmene. Zakoni su stupili na snagu 4. avgusta 2023. godine, ali je primena odložena za 1. februara 2024. godine, a radi stvaranja tehničkih uslova za njihovu primenu, […]


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

eRegistracija osnivanja privrednih društava od 17. maja

Od 17. maja 2023. godine, podnošenje prijave za osnivanje privrednog društva u Agenciji za privredne registre biće moguće izvršiti isključivo u elektronskoj formi, putem posebne korisničke aplikacije.


Saznaj više >

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka u vezi sa slučajevima gun-jumping-a i navodne zloupotrebe dominantnog položaja

Početkom novembra 2022, Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka po službenoj dužnosti protiv različitih učesnika na tržištu.


Saznaj više >