Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula ispitni postupak i sprovela dawn-raid protiv giganata elektronike

13.09.2020.

Komisija za zaštitu konkurencije (Komisija), početkom septembra 2020. godine, pokrenula je postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti i izvršila nenajavljene uviđaje u privrednim društvima Roaming Electronics, Tehnomanija i Comtrade Distribution, radi ispitivanja postojanja restriktivnih sporazuma iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, kojima se ograničava konkurencija na tržištima maloprodaje i veleprodaje potrošačke elektronike u Republici Srbiji.

Naime, polazeći od podataka Eurostat-a za 2019. godinu, Komisija je našla da su cene potrošačke elektronike u Republici Srbiji u 2019. godini bile za 13% više u odnosu na prosečne cene u Evropskoj Uniji. Analizom uslova konkurencije na tržištu veleprodaje i maloprodaje potrošačkom elektronikom u Republici Srbiji i uvidom u javno dostupne podatke o cenama, Komisija je utvrdila da se u maloprodajnim objektima, kao i na internet stranama maloprodavaca nudi potrošačka elektronika pod identičnim, ili gotovo identičnim cenama.

Komisija je pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti, jer je osnovano pretpostavila postojanje povrede konkurencije, odnosno da postoji usaglašen dogovor, odnosno praksa o određivanju cene i uslova trgovine u daljoj prodaji.

Pre nepunih godinu dana, Komisija je uslovno odobrila koncentraciju učesnika na tržištu i to upravo Roaming Electronics nad WinWin Shop, Emmi House i WinWin Retail, na način da je odredila posebne uslove za odobrenje koncentracije i rokove za njihovo izvršavanje, koji se, između ostalog, odnose na obavezu Roaming Electronics da dezinvestira deo poslovanja konkurentima koji se odnose na maloprodaju potrošačke elektronike u određenim objektima na tržištu Beograda, Pančeva, Zrenjanina i Sremskoj Mitrovici.

Komisiji predstoji da utvrdi i dokaže postojanje restriktivnog sporazuma u konkretnim postupcima, odnosno postojanje usaglašene prakse koja se odnosi na fiksiranje cena i uslova trgovine između učesnika na tržištu.

 

 

 

Još vesti

Novo obaveštenje na sajtu EMS-a

EMS AD je na svojoj internet stranici objavio obaveštenje o nastupanju uslova za odlaganje postupka priključenja elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije usled utvrđenog postojanja rizika po siguran rad elektroenergetskog sistema zbog nedostatka rezerve za balansiranje sistema


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom: NOVE OBAVEZE INVESTITORA

Dana 13. oktobra 2023. godine stupila je na snagu nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Uredba“) koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Ključna novina Uredbe je uvođenje depozita i bankarskih garancija investitora/proizvođača. Depoziti Naime, jedan od preduslova za dobijanje studije priključenja na prenosni ili distributivni sistem je dokaz o uplati sredstava za […]


Saznaj više >

Izmene Zakona o državnom premeru i katastru i Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova: NOVI/PROŠIRENI KATASTAR DO 1. JULA 2025?

26. oktobra 2023 Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru („Zakon o katastru“) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Zakon o upisu“). Ključne novine koje ova dva zakona uvode u sistem evidencije nepokretnosti i prava na […]


Saznaj više >