15 septembra 2020. godine ističe rok za prijavu hotelijera iz privatnog sektora za ostvarenje prava na dodelu bespovratnih sredstava na ime subvenicja

10.09.2020.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunkacija Republike Srbije raspisalo je 1 septembra 2020. godine javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu hotelske industrije Srbije zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID- 19 izazvane virusom SARS-CoV-2 do iznosa  1.460.000.000 dinara. Prijavljivanje na javni poziv će trajati do 15 septembra 2020. godine, a sredstva za dodelu subvencija su opredeljena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu.

Pravo na bespovratna sredstva ostvaruju ugostitelji iz privatnog sektora čiji su hoteli kategorizovani i koji obavljaju delatnost na teritoriji jedne od 70 jedinica lokalnih samouprava.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 350 еvra po individualnom ležaju i 150 еvra po smeštajnoj jedinici u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dana kada su sredstva dodeljena.

Sredstva neće moći da koriste privredni subjekti nad kojima je pokrenut stečajni postupak, koji se nalaze u finansijskom restrukturiranju ili u postupku likvidacije kao i u postupku vezanom za unapred pripremljen plan reorganizacije.

Pravo na korišćenje sredstva subvencije gubi privredni subjekt koji smanji broj zaposlenih za više od 10% u period od 15 avgusta 2020. godine zaključno sa 31 decembrom 2020. godine.

Još vesti

Novo obaveštenje na sajtu EMS-a

EMS AD je na svojoj internet stranici objavio obaveštenje o nastupanju uslova za odlaganje postupka priključenja elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije usled utvrđenog postojanja rizika po siguran rad elektroenergetskog sistema zbog nedostatka rezerve za balansiranje sistema


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom: NOVE OBAVEZE INVESTITORA

Dana 13. oktobra 2023. godine stupila je na snagu nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Uredba“) koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Ključna novina Uredbe je uvođenje depozita i bankarskih garancija investitora/proizvođača. Depoziti Naime, jedan od preduslova za dobijanje studije priključenja na prenosni ili distributivni sistem je dokaz o uplati sredstava za […]


Saznaj više >

Izmene Zakona o državnom premeru i katastru i Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova: NOVI/PROŠIRENI KATASTAR DO 1. JULA 2025?

26. oktobra 2023 Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru („Zakon o katastru“) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Zakon o upisu“). Ključne novine koje ova dva zakona uvode u sistem evidencije nepokretnosti i prava na […]


Saznaj više >