15 septembra 2020. godine ističe rok za prijavu hotelijera iz privatnog sektora za ostvarenje prava na dodelu bespovratnih sredstava na ime subvenicja

10.09.2020.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunkacija Republike Srbije raspisalo je 1 septembra 2020. godine javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu hotelske industrije Srbije zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID- 19 izazvane virusom SARS-CoV-2 do iznosa  1.460.000.000 dinara. Prijavljivanje na javni poziv će trajati do 15 septembra 2020. godine, a sredstva za dodelu subvencija su opredeljena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu.

Pravo na bespovratna sredstva ostvaruju ugostitelji iz privatnog sektora čiji su hoteli kategorizovani i koji obavljaju delatnost na teritoriji jedne od 70 jedinica lokalnih samouprava.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 350 еvra po individualnom ležaju i 150 еvra po smeštajnoj jedinici u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dana kada su sredstva dodeljena.

Sredstva neće moći da koriste privredni subjekti nad kojima je pokrenut stečajni postupak, koji se nalaze u finansijskom restrukturiranju ili u postupku likvidacije kao i u postupku vezanom za unapred pripremljen plan reorganizacije.

Pravo na korišćenje sredstva subvencije gubi privredni subjekt koji smanji broj zaposlenih za više od 10% u period od 15 avgusta 2020. godine zaključno sa 31 decembrom 2020. godine.

Još vesti

Novine u zapošljavanju stranaca

Dana 26. jula 2023. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca i na taj način unela brojne izmene. Zakoni su stupili na snagu 4. avgusta 2023. godine, ali je primena odložena za 1. februara 2024. godine, a radi stvaranja tehničkih uslova za njihovu primenu, […]


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

eRegistracija osnivanja privrednih društava od 17. maja

Od 17. maja 2023. godine, podnošenje prijave za osnivanje privrednog društva u Agenciji za privredne registre biće moguće izvršiti isključivo u elektronskoj formi, putem posebne korisničke aplikacije.


Saznaj više >

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka u vezi sa slučajevima gun-jumping-a i navodne zloupotrebe dominantnog položaja

Početkom novembra 2022, Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka po službenoj dužnosti protiv različitih učesnika na tržištu.


Saznaj više >