Ispitivanje zloupotrebe dominantnog položaja od strane Klett Grupe

21.10.2021.

Komisija za zaštitu konkurencije Srbije (u daljem tekstu: Komisija) pokrenula je 21. oktobra 2021. godine postupak po službenoj dužnosti protiv izdavačkih kompanija Klett, Freska i Logos (Klett grupa) kako bi utvrdila postojanje zloupotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije.

Naime, Komisija je sprovela analizu tržišta udžbenika za osnovno obrazovanje u Srbiji u periodu od 2018-2020 (tzv. sektorska analiza). Tokom sektorske analize, Komisija je primila inicijativu drugog izdavačkog društva Epoha iz Požege ukazujući na eventualnu zloupotrebu dominantnog položaja kompanije Klett group, jer je pomenuta grupa odbila nastavak saradnje.

Na osnovu provedene analize podataka o prihodima od prodaje udžbenika i drugih podataka, Komisija je zaključila da je merodavno tržište visoko koncentrisano i pretpostavila da grupacija Klett ima značajan tržišni udeo na tržištu prodaje udžbenika za osnovno obrazovanje (preko 50%), pri čemu prvi sledeći konkurent ima neznatan tržišni udeo u odnosu na Klett grupu.

U svojoj odluci objavljenoj na http://vvv.kzk.gov.rs/kzk/vp-content/uploads/2021/10/Zaklju%C4%8Dak-o-pokretanju-postupka-Klett-grupa.pdf, Komisija je navela niz primera potencijalne zloupotrebe dominantnog položaja Klett grupe. U tom smislu, navodi se da drugi izdavači nisu mogli pristupiti pomenutom tržištu zbog niza prepreka, poput „agresivne“ promocije udžbenika od strane Klett grupe, njihovih koruptivnih aktivnosti, visine rabatne politike za distributere udžbenika Klett grupe, smanjivanje broja distributera Klett grupe, itd.

Na osnovu izjava učesnika na tržištu dobijenih tokom sprovođenja sektorske analize, Komisija je pretpostavila da je Klett grupa preduzela radnje koje bi, posmatrano pojedinačno i/ili sve zajedno, mogle biti u suprotnosti sa odredbama člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije i mogle bi se posmatrati kao zloupotreba dominantnog položaja.

Ostaje da se vidi kako će se završiti postupak ispitivanja povrede konkurencije u konkretnom slučaju, da li će učesnici promenili svoje ponašanje na tržištu i da li bi donošenje odluke o postojanju zloupotrebe dominantnog položaja moglo uticati na prodor drugih izdavača u školski program.

Još vesti

Novine u zapošljavanju stranaca

Dana 26. jula 2023. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca i na taj način unela brojne izmene. Zakoni su stupili na snagu 4. avgusta 2023. godine, ali je primena odložena za 1. februara 2024. godine, a radi stvaranja tehničkih uslova za njihovu primenu, […]


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

eRegistracija osnivanja privrednih društava od 17. maja

Od 17. maja 2023. godine, podnošenje prijave za osnivanje privrednog društva u Agenciji za privredne registre biće moguće izvršiti isključivo u elektronskoj formi, putem posebne korisničke aplikacije.


Saznaj više >

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka u vezi sa slučajevima gun-jumping-a i navodne zloupotrebe dominantnog položaja

Početkom novembra 2022, Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka po službenoj dužnosti protiv različitih učesnika na tržištu.


Saznaj više >