Ispitivanje zloupotrebe dominantnog položaja od strane Klett Grupe

21.10.2021.

Komisija za zaštitu konkurencije Srbije (u daljem tekstu: Komisija) pokrenula je 21. oktobra 2021. godine postupak po službenoj dužnosti protiv izdavačkih kompanija Klett, Freska i Logos (Klett grupa) kako bi utvrdila postojanje zloupotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije.

Naime, Komisija je sprovela analizu tržišta udžbenika za osnovno obrazovanje u Srbiji u periodu od 2018-2020 (tzv. sektorska analiza). Tokom sektorske analize, Komisija je primila inicijativu drugog izdavačkog društva Epoha iz Požege ukazujući na eventualnu zloupotrebu dominantnog položaja kompanije Klett group, jer je pomenuta grupa odbila nastavak saradnje.

Na osnovu provedene analize podataka o prihodima od prodaje udžbenika i drugih podataka, Komisija je zaključila da je merodavno tržište visoko koncentrisano i pretpostavila da grupacija Klett ima značajan tržišni udeo na tržištu prodaje udžbenika za osnovno obrazovanje (preko 50%), pri čemu prvi sledeći konkurent ima neznatan tržišni udeo u odnosu na Klett grupu.

U svojoj odluci objavljenoj na http://vvv.kzk.gov.rs/kzk/vp-content/uploads/2021/10/Zaklju%C4%8Dak-o-pokretanju-postupka-Klett-grupa.pdf, Komisija je navela niz primera potencijalne zloupotrebe dominantnog položaja Klett grupe. U tom smislu, navodi se da drugi izdavači nisu mogli pristupiti pomenutom tržištu zbog niza prepreka, poput „agresivne“ promocije udžbenika od strane Klett grupe, njihovih koruptivnih aktivnosti, visine rabatne politike za distributere udžbenika Klett grupe, smanjivanje broja distributera Klett grupe, itd.

Na osnovu izjava učesnika na tržištu dobijenih tokom sprovođenja sektorske analize, Komisija je pretpostavila da je Klett grupa preduzela radnje koje bi, posmatrano pojedinačno i/ili sve zajedno, mogle biti u suprotnosti sa odredbama člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije i mogle bi se posmatrati kao zloupotreba dominantnog položaja.

Ostaje da se vidi kako će se završiti postupak ispitivanja povrede konkurencije u konkretnom slučaju, da li će učesnici promenili svoje ponašanje na tržištu i da li bi donošenje odluke o postojanju zloupotrebe dominantnog položaja moglo uticati na prodor drugih izdavača u školski program.

Još vesti

Šta donosi novi Zakon o zaštiti potrošača?

Početkom septembra 2021. godine, usvojen je novi Zakon o zaštiti potrošača, kojim se, između ostalog, uvode izmene u pogledu uspostavljanja evidencije potrošačkih sporova u sudovima, uvođenja predračuna prilikom pružanja usluga, kao i uvođenja registra koji će voditi RATEL (u koji će moći da se prijave svi koji ne žele da ih trgovci uznemiravaju telefonom).


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Novi Zakon o zaštiti poslovne tajne

Narodna skupština Republike Srbije je usvojila novi Zakon o zaštiti poslovne tajne („Sl. glasnik RS“, br. 53/2021), a koji je stupio na snagu 5. juna 2021. godine (u daljem tekstu: „Zakon“). Novim Zakonom vrši se između ostalog i usklađivanje sistema zaštite poslovne tajne sa relevantnim propisima Evropske unije. Kako je navedeno u obrazloženju zakona, novi Zakon bi trebalo da odvrati konkurenciju od nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkrivanja poslovne tajne.


Saznaj više >

Sve informacije na jednom mestu – Formiran novi Registar administrativnih postupaka i propisa

Dana 07.05.2021 godine stupio je na snagu Zakon o registru administrativnih postupaka („Sl. glasnik RS“, br. 44/2021) (u daljem tekstu: “Zakon“).
Registar pruža mogućnost da se, na brz i pregledan način, dođe do informacija o načinu podnošenja zahteva, potrebnoj dokumentaciji, rokovima za rešavanje po zahtevu, ukupnim troškovima i svim drugim neophodnim elementima postupka. Takođe, Registar daje mogućnost preuzimanja i elektronskog popunjavanja obrasca za podnošenje zahteva kod nadležnog organa uprave. Dakle, bilo da je u pitanju pribavljanje izvoda iz matične knjige ili neophodna građevinska dozvola, na Registru se nalaze svi podaci o neophodnoj dokumentaciji za pribavljanje istih, što omogućava lakše poslovanje i jednostavniju komunikaciju sa upravom.


Saznaj više >