Ispitivanje zloupotrebe dominantnog položaja od strane Klett Grupe

21.10.2021.

Komisija za zaštitu konkurencije Srbije (u daljem tekstu: Komisija) pokrenula je 21. oktobra 2021. godine postupak po službenoj dužnosti protiv izdavačkih kompanija Klett, Freska i Logos (Klett grupa) kako bi utvrdila postojanje zloupotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije.

Naime, Komisija je sprovela analizu tržišta udžbenika za osnovno obrazovanje u Srbiji u periodu od 2018-2020 (tzv. sektorska analiza). Tokom sektorske analize, Komisija je primila inicijativu drugog izdavačkog društva Epoha iz Požege ukazujući na eventualnu zloupotrebu dominantnog položaja kompanije Klett group, jer je pomenuta grupa odbila nastavak saradnje.

Na osnovu provedene analize podataka o prihodima od prodaje udžbenika i drugih podataka, Komisija je zaključila da je merodavno tržište visoko koncentrisano i pretpostavila da grupacija Klett ima značajan tržišni udeo na tržištu prodaje udžbenika za osnovno obrazovanje (preko 50%), pri čemu prvi sledeći konkurent ima neznatan tržišni udeo u odnosu na Klett grupu.

U svojoj odluci objavljenoj na http://vvv.kzk.gov.rs/kzk/vp-content/uploads/2021/10/Zaklju%C4%8Dak-o-pokretanju-postupka-Klett-grupa.pdf, Komisija je navela niz primera potencijalne zloupotrebe dominantnog položaja Klett grupe. U tom smislu, navodi se da drugi izdavači nisu mogli pristupiti pomenutom tržištu zbog niza prepreka, poput „agresivne“ promocije udžbenika od strane Klett grupe, njihovih koruptivnih aktivnosti, visine rabatne politike za distributere udžbenika Klett grupe, smanjivanje broja distributera Klett grupe, itd.

Na osnovu izjava učesnika na tržištu dobijenih tokom sprovođenja sektorske analize, Komisija je pretpostavila da je Klett grupa preduzela radnje koje bi, posmatrano pojedinačno i/ili sve zajedno, mogle biti u suprotnosti sa odredbama člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije i mogle bi se posmatrati kao zloupotreba dominantnog položaja.

Ostaje da se vidi kako će se završiti postupak ispitivanja povrede konkurencije u konkretnom slučaju, da li će učesnici promenili svoje ponašanje na tržištu i da li bi donošenje odluke o postojanju zloupotrebe dominantnog položaja moglo uticati na prodor drugih izdavača u školski program.

Još vesti

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka u vezi sa slučajevima gun-jumping-a i navodne zloupotrebe dominantnog položaja

Početkom novembra 2022, Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka po službenoj dužnosti protiv različitih učesnika na tržištu.


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Komisija za zastitu konkurencije pokrenula ex officio postupak protiv dobavljača proizvoda brenda „Apple“

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak ispitivanja povrede konkurencije ex officio protiv privrednog društva Apcom CE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság iz Mađarske i APCOM DISTRIBUTION PREDUZEĆA ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O., BEOGRAD iz Beograda radi utvrđivanja postojanja povrede konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.


Saznaj više >

Pokrenut postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu veleprodaje keramičkih pločica

Komisija za zaštitu konkurencije je izvršila nenajavljeni uviđaj i pokrenula ex officio postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv privrednog društva Polet-keramika Novi Bečej, radi ispitivanja postojanja restriktivnog sporazuma iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, kojim se ograničava konkurencija na tržištu veleprodaje keramičkih pločica u Srbiji.


Saznaj više >