Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka u vezi sa slučajevima gun-jumping-a i navodne zloupotrebe dominantnog položaja

04.11.2022.

Početkom novembra 2022, Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka po službenoj dužnosti protiv različitih učesnika na tržištu.

Prvi postupak pokrenula je protiv kompanije Dobergard zbog preuzimanja dve odvojene kompanije (Protecta Group i Sparta Security) bez prethodnog podnošenja prijave koncentracije i dobijanja odobrenja od strane Komisije za zaštitu konkurencije (gun-jumping).

Drugi postupak se takođe odnosi na slučaj gun-jumping-a koji uključuje preuzimanje kompanije Webspotan iz Severne Makedonije od strane privrednog društva Ananas E-Commerce. Ovaj slučaj predstavlja prvi slučaj koji je pokretnut od strane Komisije za zaštitu konkurencije u vezi sa gun-jumping slučajem koji uključuje privredno društvo iz inostranstva.

Konačno, Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak protiv Glovoapp Technology (Glovo) zbog navodne zloupotrebe na tržištu dostave hrane. Naime, izvršila je nenajavljeni uviđaj u prostorije Glovo (nakon sprovođenja sektorske analize i dobijanja inicijative od strane trećeg lica) i uočila ekskluzivne odredbe u ugovorima zaključenim između Glovo i njegovih partnera kao što je pružanje različitih pogodnosti u cilju podsticanja ekskluzivnosti i diskriminacije partnera koji su aktivni i na drugim platformama koje se takmiče sa Glovo.


Za više o ovome, pogledajte sledeće:

https://www.kzk.gov.rs/komisija-pokrenula-postupak-protiv-glovoapp-tecch

https://www.kzk.gov.rs/komisija-pokrenula-postupak-protiv-p

https://www.kzk.gov.rs/pokrenut-postupak-zbog-neprijavljene

Još vesti

Novo obaveštenje na sajtu EMS-a

EMS AD je na svojoj internet stranici objavio obaveštenje o nastupanju uslova za odlaganje postupka priključenja elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije usled utvrđenog postojanja rizika po siguran rad elektroenergetskog sistema zbog nedostatka rezerve za balansiranje sistema


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom: NOVE OBAVEZE INVESTITORA

Dana 13. oktobra 2023. godine stupila je na snagu nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Uredba“) koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Ključna novina Uredbe je uvođenje depozita i bankarskih garancija investitora/proizvođača. Depoziti Naime, jedan od preduslova za dobijanje studije priključenja na prenosni ili distributivni sistem je dokaz o uplati sredstava za […]


Saznaj više >

Izmene Zakona o državnom premeru i katastru i Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova: NOVI/PROŠIRENI KATASTAR DO 1. JULA 2025?

26. oktobra 2023 Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru („Zakon o katastru“) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Zakon o upisu“). Ključne novine koje ova dva zakona uvode u sistem evidencije nepokretnosti i prava na […]


Saznaj više >