Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka u vezi sa slučajevima gun-jumping-a i navodne zloupotrebe dominantnog položaja

04.11.2022.

Početkom novembra 2022, Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka po službenoj dužnosti protiv različitih učesnika na tržištu.

Prvi postupak pokrenula je protiv kompanije Dobergard zbog preuzimanja dve odvojene kompanije (Protecta Group i Sparta Security) bez prethodnog podnošenja prijave koncentracije i dobijanja odobrenja od strane Komisije za zaštitu konkurencije (gun-jumping).

Drugi postupak se takođe odnosi na slučaj gun-jumping-a koji uključuje preuzimanje kompanije Webspotan iz Severne Makedonije od strane privrednog društva Ananas E-Commerce. Ovaj slučaj predstavlja prvi slučaj koji je pokretnut od strane Komisije za zaštitu konkurencije u vezi sa gun-jumping slučajem koji uključuje privredno društvo iz inostranstva.

Konačno, Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak protiv Glovoapp Technology (Glovo) zbog navodne zloupotrebe na tržištu dostave hrane. Naime, izvršila je nenajavljeni uviđaj u prostorije Glovo (nakon sprovođenja sektorske analize i dobijanja inicijative od strane trećeg lica) i uočila ekskluzivne odredbe u ugovorima zaključenim između Glovo i njegovih partnera kao što je pružanje različitih pogodnosti u cilju podsticanja ekskluzivnosti i diskriminacije partnera koji su aktivni i na drugim platformama koje se takmiče sa Glovo.


Za više o ovome, pogledajte sledeće:

https://www.kzk.gov.rs/komisija-pokrenula-postupak-protiv-glovoapp-tecch

https://www.kzk.gov.rs/komisija-pokrenula-postupak-protiv-p

https://www.kzk.gov.rs/pokrenut-postupak-zbog-neprijavljene

Još vesti

Novine u zapošljavanju stranaca

Dana 26. jula 2023. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca i na taj način unela brojne izmene. Zakoni su stupili na snagu 4. avgusta 2023. godine, ali je primena odložena za 1. februara 2024. godine, a radi stvaranja tehničkih uslova za njihovu primenu, […]


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

eRegistracija osnivanja privrednih društava od 17. maja

Od 17. maja 2023. godine, podnošenje prijave za osnivanje privrednog društva u Agenciji za privredne registre biće moguće izvršiti isključivo u elektronskoj formi, putem posebne korisničke aplikacije.


Saznaj više >

Komisija za zastitu konkurencije pokrenula ex officio postupak protiv dobavljača proizvoda brenda „Apple“

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak ispitivanja povrede konkurencije ex officio protiv privrednog društva Apcom CE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság iz Mađarske i APCOM DISTRIBUTION PREDUZEĆA ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O., BEOGRAD iz Beograda radi utvrđivanja postojanja povrede konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.


Saznaj više >