Pokrenut postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu veleprodaje keramičkih pločica

23.05.2022.

Komisija za zaštitu konkurencije (Komisija) je izvršila nenajavljeni uviđaj i pokrenula ex officio postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv privrednog društva Polet-keramika Novi Bečej, radi ispitivanja postojanja restriktivnog sporazuma iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, kojim se ograničava konkurencija na tržištu veleprodaje keramičkih pločica u Srbiji.

Komisija je sprovela analizu stanja konkurencije u kanalima distribucije keramičkih pločica i sanitarija u periodu od 2018. do 2020. godine. Tokom sektorske analize pribavila je ugovore o kupoprodaji koje je proizvođač Polet-keramika Novi Bečej sklapala sa kupcima za dalju prodaju (kao što su Koral Pančevo, Ornament Veternik, Raša Župski Aleksandrovac, Merkur-komerc Zrenjanin, Noks n.j. Zemun, Unimetal plast BiH). Analizom odredaba ugovora, kao i njihovih priloga i aneksa, uočene su odredbe koje upućuju na postojanje prakse poznate kao utvrđivanje cena u daljoj prodaji od strane proizvođača/prodavca, kojom se kupac ograničava da samostalno i nezavisno donosi poslovne odluke koje se odnose na cenovnu politiku, što je restriktivni sporazum koji predstavlja povredu konkurencije iz člana 10. Zakona.

Naime, član 14. ugovora o kupoprodaji koje je Polet keramika zaključila sa svojim kupcima sadrži sledeće: „Kupcu se preporučuje da maloprodajne cene kako u svojim maloprodajama tako i u maloprodajama u svojoj prodajnoj mreži formira po važečem cenovniku prodavca. Pridržavanje preporučenih maloprodajnih cena je u interesu i kupca i prodavca. Ukoliko se kupac ne pridržava preporućenih maloprodajnih cena prodavac zadržava pravo da reaguje u cilju održavanja stabilnosti tržišta.“ Daljom analizom utvrđeno je da je prilozima A ugovora koji sadrže citirani član 14. ugovoren osnovni rabat na čitav asortiman Polet keramike u visini od 29% te da se isti na fakturi iskazuje u koloni kao „stimulativni rabat“.  Kako je navedeno u Zaključku Komisije, ovakve odredbe upućuju na pretpostavku da visina rabata uz ugovore predstavlja podsticaj za poštovanje preporučenih maloprodajnih cena, naročito kada se isti uporede sa ugovorom o kupoprodaji – izvoz, koji ne sadrže odredbu člana 14. i aneksom predviđaju niže iznose rabata (15%).

Na Komisiji je sada postupak ispitivanja i utvrđivanja činjeničnog stanja, kao i okončanja postupka u kome će doneti konačnu odluku da li je ili nije predmetnim ugovorima i praksom učesnika povređena konkurencija na relevantnom tržištu.

 

Još vesti

Godinu dana od donošenja Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije – OIE i KSEL Advokati

Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije stupio je na snagu pre godinu dana. Koliko smo odmakli u implementaciji Zakona, koja podzakonska akta je Vlada usvojila i šta nedostaje da bi ZOIE profunkcionisao u punom kapacitetu, analizirali smo u saradnji sa Udruženjem OIE Srbija.


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Predavanje – Projektno finansiranje – celina ugovornog odnosa

Pozivamo Vas da se prijavite na savetovanje pravnika u bankama koje organizuje Udruženje banaka Srbije 15. i 16. marta 2022. godine.


Saznaj više >

Kako uskladiti svoje poslovanje i interne dokumente sa pravilima zaštite konkurencije?

Komisija za zaštitu konkurencije je donela smernice za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije


Saznaj više >