Pokrenut postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu veleprodaje keramičkih pločica

23.05.2022.

Komisija za zaštitu konkurencije (Komisija) je izvršila nenajavljeni uviđaj i pokrenula ex officio postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv privrednog društva Polet-keramika Novi Bečej, radi ispitivanja postojanja restriktivnog sporazuma iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, kojim se ograničava konkurencija na tržištu veleprodaje keramičkih pločica u Srbiji.

Komisija je sprovela analizu stanja konkurencije u kanalima distribucije keramičkih pločica i sanitarija u periodu od 2018. do 2020. godine. Tokom sektorske analize pribavila je ugovore o kupoprodaji koje je proizvođač Polet-keramika Novi Bečej sklapala sa kupcima za dalju prodaju (kao što su Koral Pančevo, Ornament Veternik, Raša Župski Aleksandrovac, Merkur-komerc Zrenjanin, Noks n.j. Zemun, Unimetal plast BiH). Analizom odredaba ugovora, kao i njihovih priloga i aneksa, uočene su odredbe koje upućuju na postojanje prakse poznate kao utvrđivanje cena u daljoj prodaji od strane proizvođača/prodavca, kojom se kupac ograničava da samostalno i nezavisno donosi poslovne odluke koje se odnose na cenovnu politiku, što je restriktivni sporazum koji predstavlja povredu konkurencije iz člana 10. Zakona.

Naime, član 14. ugovora o kupoprodaji koje je Polet keramika zaključila sa svojim kupcima sadrži sledeće: „Kupcu se preporučuje da maloprodajne cene kako u svojim maloprodajama tako i u maloprodajama u svojoj prodajnoj mreži formira po važečem cenovniku prodavca. Pridržavanje preporučenih maloprodajnih cena je u interesu i kupca i prodavca. Ukoliko se kupac ne pridržava preporućenih maloprodajnih cena prodavac zadržava pravo da reaguje u cilju održavanja stabilnosti tržišta.“ Daljom analizom utvrđeno je da je prilozima A ugovora koji sadrže citirani član 14. ugovoren osnovni rabat na čitav asortiman Polet keramike u visini od 29% te da se isti na fakturi iskazuje u koloni kao „stimulativni rabat“.  Kako je navedeno u Zaključku Komisije, ovakve odredbe upućuju na pretpostavku da visina rabata uz ugovore predstavlja podsticaj za poštovanje preporučenih maloprodajnih cena, naročito kada se isti uporede sa ugovorom o kupoprodaji – izvoz, koji ne sadrže odredbu člana 14. i aneksom predviđaju niže iznose rabata (15%).

Na Komisiji je sada postupak ispitivanja i utvrđivanja činjeničnog stanja, kao i okončanja postupka u kome će doneti konačnu odluku da li je ili nije predmetnim ugovorima i praksom učesnika povređena konkurencija na relevantnom tržištu.

 

Još vesti

eRegistracija osnivanja privrednih društava od 17. maja

Od 17. maja 2023. godine, podnošenje prijave za osnivanje privrednog društva u Agenciji za privredne registre biće moguće izvršiti isključivo u elektronskoj formi, putem posebne korisničke aplikacije.


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka u vezi sa slučajevima gun-jumping-a i navodne zloupotrebe dominantnog položaja

Početkom novembra 2022, Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je nekoliko postupaka po službenoj dužnosti protiv različitih učesnika na tržištu.


Saznaj više >

Komisija za zastitu konkurencije pokrenula ex officio postupak protiv dobavljača proizvoda brenda „Apple“

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak ispitivanja povrede konkurencije ex officio protiv privrednog društva Apcom CE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság iz Mađarske i APCOM DISTRIBUTION PREDUZEĆA ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O., BEOGRAD iz Beograda radi utvrđivanja postojanja povrede konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.


Saznaj više >