eRegistracija osnivanja privrednih društava od 17. maja

12.05.2023.

Od 17. maja 2023. godine, podnošenje prijave za osnivanje privrednog društva u Agenciji za privredne registre (APR) biće moguće izvršiti isključivo u elektronskoj formi, putem posebne korisničke aplikacije. Od ovog datuma postojaće obavezna elektronska prijava osnivanja privrednog društva u APR-u što znači da se papirne prijave za osnivanje privrednog društva više neće moći podnositi.

Obavezna elektronska prijava registracije osnivanja odnosiće se na društva sa ograničenom odgovornošću, ortačka društva, komanditna društva i akcionarska društva.

Potrebno je da podnosilac prijave poseduje:

  • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis), izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
  • instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje,
  • Visa, MasterCard ili Dina platnu karticu za onlajn plaćanje naknade.

eRegistracija osnivanja jednočlanog i višečlanog DOO se vrši u aplikaciji Agencije za privredne registre.

APR je objavila na svom sajtu Vodič u slikama kroz е-регистрацију ДОО, kako bi olakšala svojim korisnicima upotrebu ove aplikacije. Više informacija možete naći na sajtu APR-a.

Još vesti

Novo obaveštenje na sajtu EMS-a

EMS AD je na svojoj internet stranici objavio obaveštenje o nastupanju uslova za odlaganje postupka priključenja elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije usled utvrđenog postojanja rizika po siguran rad elektroenergetskog sistema zbog nedostatka rezerve za balansiranje sistema


Saznaj više >
Prikaži sve vesti

Nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom: NOVE OBAVEZE INVESTITORA

Dana 13. oktobra 2023. godine stupila je na snagu nova Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Uredba“) koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Ključna novina Uredbe je uvođenje depozita i bankarskih garancija investitora/proizvođača. Depoziti Naime, jedan od preduslova za dobijanje studije priključenja na prenosni ili distributivni sistem je dokaz o uplati sredstava za […]


Saznaj više >

Izmene Zakona o državnom premeru i katastru i Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova: NOVI/PROŠIRENI KATASTAR DO 1. JULA 2025?

26. oktobra 2023 Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru („Zakon o katastru“) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Zakon o upisu“). Ključne novine koje ova dva zakona uvode u sistem evidencije nepokretnosti i prava na […]


Saznaj više >